“Nederland is slecht voorbereid op grootschalige digitale ontwrichtingen, waarbij cruciale diensten als het betalingsverkeer, de elektriciteitsvoorziening of de medische zorg uitvallen of op een lager niveau functioneren. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport ‘Voorbereiden op digitale ontwrichting’.

• De overheid moet zich niet alleen richten op het voorkomen van digitale incidenten, maar ook op het beheersen van incidenten als die toch gebeuren.

• Ook burgers kunnen zich volgens de WRR voorbereiden op digitale storingen, bijvoorbeeld door contant geld in huis te hebben en een lijstje bij te houden van medicijnen die ze gebruiken.

• De WRR pleit voor een publiek debat over de voorbereiding die de samenleving nodig heeft om ernstige digitale ontwrichtingen goed te doorstaan.”