In het Drents-Friese Wold is een voor Nederland unieke paddenstoel ontdekt. De soort is nooit eerder in Nederland aangetroffen en heeft daarom ook nog geen Nederlandse naam.
De Pycnoporellus fulgens, zoals de paddenstoel officieel heet, komt alleen voor in oude naaldbossen die lang met rust zijn gelaten. Paddenstoeldeskundigen noemen de zwam een 'oerwoudsoort.'

"Deze vondst toont aan dat de prachtige, oude sparrenbestanden in Drenthe nu vergelijkbaar zijn met de natuurlijke, onaangetaste bossen in Scandinavië", stelt mycoloog Rob Chrispijn, die de zwam vond.

De Pycnoporellus fulgens is ook in andere Europese landen een zeldzame soort, die vooral in het middengebergte wordt gevonden. In landen die direct aan Nederland grenzen is de zwam nog niet gezien. De Mycologische Vereniging onderzoekt nog waarom de paddenstoel nu ineens in het laagland voorkomt.

De Nederlandse Mycologische Vereniging stelt voor om de nog naamloze zwam de Oranje sparrenhoutzwam te noemen.
Foto