COUNCIL BLUFFS - Tien jaar geleden verdween de 20-jarige Larry van de aardbodem. De werknemer van een supermarkt in het Amerikaanse Iowa was ondanks d