Een Engelse boerin meent dé oplossing te hebben ­gevonden om haar schapen te beschermen tegen vossen: zij doet ze een vers­gewassen truitje aan. De