Wetenschappers kennen het verschil tussen de gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen sinds 500 jaar geleden, toen ambtenaren de leeftijd bj sterfgevallen gingen noteren.

Daardoor weten we dat het niet alleen een gevolg van de moderne leefstijl is dat vrouwen langer leven dan mannen.

Een groot deel van de verklaring is gelegen in het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen.

Het mannelijke hormoon testosteron wordt vanaf de puberteit aangemaakt. Het hangt samen met de ontwikkeling van drift, agressie en risicobereidheid.

Volgens wetenschappers is testosteron er een van de oorzaken van dat meer jonge mannen dan vrouwen omkomen bij vechtpartijen of auto-ongelukken.

Later in het leven zorgt testosteron ervoor dat biologische factoren die de levensduur beperken een grotere rol gaan spelen.

Het hormoon verhoogt namelijk het cholesterolgehalte in het bloed, wat tot meer hart- en vaatziekten leidt. Oestrogeen werkt daarentegen verlagend op het cholesterolgehalte.

Evolutiebiologen denken dat bij mensen vrouwen altijd ouder zijn geworden dan mannen, net als bij veel andere diersoorten, omdat dat optimaal was voor de overleving van de soort.

Hoe langer een vrouw leeft nadat ze haar kinderen gebaard heeft, hoe groter de kansen van de volgende generatie om volwassen te worden. De levensduur van de vader was van ondergeschikt belang.