Kweekvlees, in-vitrovlees of laboratoriumvlees werd nog maar pas voorgesteld als het milieuvriendelijkere neefje van een lap rundvlees. Nu blijkt dat uit onderzoek toch niet altijd zo te zijn.
Kweekvlees wordt ‘opgekweekt’ uit enkele dierlijke stamcellen. Die techniek zorgt niet alleen voor minder dierenleed, maar het zou de uitstoot van broeikasgassen ook serieus terugdringen. Al blijkt dat laatste toch niet het geval te zijn volgens onderzoekers van de Oxford Martin School in het Verenigd Koninkrijk.

Afhankelijk van de manier waarop het kweekvlees gemaakt wordt, vergt de productie op grote schaal ook veel energie. Als die energie afkomstig is van fossiele brandstoffen (olie, gas,…), is traditionele veehouderij op langere termijn gunstiger voor het klimaat.