Rijkswaterstaat plaatst vannacht een zogenoemd bellenscherm in het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Amsterdamsebrug.

Het bellenscherm moet zeewater tegenhouden. Door de droogte leveren de rivieren minder zoetwater en stroomt het zoute zeewater vanuit het Noordzeekanaal verder het Amsterdam-Rijnkanaal in dan gebruikelijk. Omdat er langs het Amsterdam-Rijnkanaal inlaatpunten liggen van de omliggende waterschappen en een drinkwatervoorziening, komt de zoetwaterinname in gevaar.

De constructie bestaat uit buizen met gaatjes die in de kanaalbodem worden geplaatst. Door de gaatjes wordt lucht geperst waardoor een scherm van luchtbellen ontstaat.

Zoutwater is zwaarder dan zoetwater. Met de bellen wervelt het zoute water omhoog en mengt zich met het zoete water. Zo kan het teruggevoerd worden naar het Noordzeekanaal en wordt verdere instroom van zoutwater in het Amsterdam-Rijnkanaal tegengegaan.

Vanaf 22.00 uur wordt het bellenscherm naar de precieze locatie gevaren. Het hele kanaal is vanaf dat moment gestremd. Tussen 23.00 uur en 02.00 uur wordt het scherm in de juiste positie in het water gelaten. Rond 02.00 uur is de stremming van het Amsterdam-Rijnkanaal weer opgeheven.