Schrijnende toestanden in Afghanistan: Mamareen moest zelfs haar dochter verkopen om haar twee andere kinderen eten te kunnen geven. De Afghaanse vrou