Militairen van de Luchtmobiele Brigade die zijn gelegerd op de Oranje Kazerne in Schaarsbergen, die beschuldigd worden van pesterijen, bedreiging, mishandeling en aanranding, doen aangifte tegen drie oud-collega's die het slachtoffer zouden zijn geweest.

De negen militairen zeggen tegenover het AD dat de verhalen die de drie oud-collega's in de Volkskrant hadden gemeld niet kloppen. Eén van de drie vertelde dat hij jaren lang was gekleineerd en vernederd totdat hij de krijgsmacht verliet. De twee anderen zeiden tijdens de ontgroening slachtoffer te zijn geworden van aanranding. Zij zouden een vinger in hun kont hebben gekregen.

Een intern onderzoek leidde tot bestraffing van vier militairen naar aanleiding van de incidenten. De negen militairen die beschuldigd zijn doen aangifte van smaad, laster en het doen van een valse aangifte.