NOORD-HOLLAND - Het betonnen wegdek van het fietspad aan de Weespertrek in Amsterdam is vandaag door de hitte spontaan omhoog gekomen.

Dit is niet het enige fietspad in de provincie waarbij dit is gebeurd. De Fietsersbond krijgt veel meldingen van fietsers over loszittende tegels en wijkende betonplaten, als gevolg van de aanhoudende warmte. De situatie heeft al tot diverse ongelukken geleid.

Door de hitte wordt het zand tussen de tegels poederig, wat ervoor zorgt dat ze los komen te liggen en in sommige gevallen omhoog steken. Ook beton trekt omhoog als gevolg van de uitzonderlijke temperaturen gedurende een lange periode.

Waarschuwingen
''In diverse plaatsen wordt er door de gemeente of politie voor gewaarschuwd. Fietsers moeten erop bedacht zijn dat dit kan voorkomen, want de situatie geeft alle reden om heel goed uit te kijken'', aldus een woordvoerder. De bond kreeg in de afgelopen jaren al wel klachten over slecht wegdek door warmte, maar nu is het aantal meldingen uitzonderlijk hoog.

Verschillende gemeenten pakken het probleem al aan, weet de woordvoerder. ''Ik weet dat ze in Amstelveen sproeien. In Leiderdorp controleren ze regelmatig op plekken waar dit gebeurt.'' Volgens hem is het lastig om het fenomeen aan te pakken. ''Zomaar de tuinslang erop zetten is ook niet echt een oplossing. Het leidt tot hoog watergebruik en kan gladheid veroorzaken.''

Tegel of beton vervangen door asfalt
De Fietsersbond roept gemeenten op bewoners actief te informeren over eventuele risico's. De bond adviseert gemeenten om tegelfietspaden of paden van beton te vervangen door asfalt, dat minder gevoelig is voor hitte. ''Verder moet er, met het oog op de opwarming van de aarde, structureel worden nagedacht over een oplossing'', aldus de zegsman.

Het fietspad aan de Weespertrek is inmiddels weer hersteld.
Foto