Decennialang had het monumentale marktmeestershuisje in Purmerend een centrale rol in het marktleven van de stad. Die rol wordt nieuw leven in geblazen door de verplaatsing naar de overzijde van het plein. De verhuizing duurde ‘slechts’ vier uur.

Het Marktmeestershuisje uit 1910 op de hoek van de Koemarkt is in zijn geheel verplaatst naar de andere hoek. Het verplaatsen van de ene kant van de markt naar de andere kant duurde ongeveer 30 minuten. Daarna is het huisje nog 190 graden gedraaid. ”Het draaien gaat bewust heel langzaam. Bij een te hoge snelheid kan het gevaarte uit evenwicht raken met risico op breken”.

Bresser, gespecialiseerd in herfunderen, vijzelen en verplaatsen, voert dit technisch hoogstandje uit in opdracht van Attica Vastgoed, die een nieuwe markthal bouwt in het centrum. Het monument is de afgelopen weken voorzien van een nieuwe betonnen funderingsplaat, losgehaald van de oude fundering en vervolgens omhoog gevijzeld.

Op 12 juli is het huisje verplaatst met behulp van transportwagens (SPMT’s) en vervoerd naar een plek tussen de kleine en de grote Koemarkt. In de nieuwe setting markeert het markthuisje de overgang naar de tweede pleinruimte voor de toekomstige markthal. De marktmeester gaat opnieuw gebruik van het huisje maken en dan is er zicht op beide pleinruimtes. In de nieuwe situatie komt het huisje geheel vrij te staan.
Filmpje