Al meer dan tienduizend mensen hebben een petitie aan minister Arie Slob van Onderwijs ondertekend om de eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht alsnog hun diploma te geven.

De petitie werd online gezet, nadat de Onderwijsinspectie 354 eindexamens van leerlingen van vmbo-scholen in Maastricht ongeldig verklaarde.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie bleek namelijk dat het VMBO Maastricht leerlingen eindexamen liet doen, terwijl die hun vakken nog niet naar behoren hadden afgerond. Cijfers voor meerdere toetsen ontbraken en enkele leerlingen kregen voor onderdelen het cijfer 1, zonder dat de school dat meldde en onderbouwde.

De ondertekenaars zijn het niet eens met het ongeldig verklaren van de examens door de minister. De 354 leerlingen van VMBO Maastricht zijn volgens de ondertekenaars het slachtoffer geworden van een school die 'ernstig heeft gefaald'.

Leerlingen hebben volgens de ondertekenaars zichzelf voorbereid op de landelijke examens om die vervolgens met succes af te ronden. Dit ondanks het falen van de school en 'met een zelfstandigheid vergelijkbaar met hogere opleidingniveaus'.

Volgens de ondertekenaars is een examen niet bedoeld om te om te controleren of de school alle verplichtingen is nagekomen, maar om te toetsen of de leerling de lesstof beheerst. Om die reden moet de minister het diploma toekennen, zodat iedereen verder kan, vinden zij.

Veel ouders van kinderen op de VMBO Maastricht nemen een advocaat in de arm. Ze willen de school voor de rechter slepen vanwege het eindexamendebacle.

Leerlingen van de VMBO Maastricht die door de fout van school herexamens moeten doen voor het schoolexamen en het landelijk eindexamen, krijgen de uitslag uiterlijk 31 augustus te horen. Dat maakte het schoolbestuur zaterdagavond in een mail aan ouders bekend. Het nieuwe schooljaar voor het vervolgonderwijs begint in Limburg overigens al op 20 augustus.

VMBO Maastricht heeft contact opgenomen met aansluitende opleidingen om te bekijken of er mogelijkheden zijn om toch te starten met de vervolgopleiding. "Uitgangspunt is echter, dat je zonder diploma niet kunt beginnen aan je vervolgopleiding'', aldus de school.

In de week van 8 tot en met 17 augustus zijn de centrale examens van de vakken die opnieuw gedaan moeten worden. Dat is door het ministerie van Onderwijs bepaald, aldus de school. Vr die tijd, tijdens de vakanties, moeten de ontbrekende schoolexamens zijn afgerond.

De school stelt voor iedere leerling apart een plan op om de herkansing mogelijk te maken.