Hoogopgeleide mensen lopen meer kans op bijziendheid dan lager opgeleiden. Dat komt doordat ze meestal meer jaren onderwijs krijgen.

Het verband tussen opleidingsniveau en de kans op een bril was al langer bekend. Maar onduidelijk was of het ging om een causaal verband. Het kan natuurlijk zijn dat bijzienden vaker een hogere opleiding volgen of dat sociaal-economische factoren een rol spelen.

Maar nu is duidelijk geworden dat het echt aan het onderwijs zelf ligt. Om precies te zijn neemt de mate van bijziendheid toe met 0.27 dioptrie voor elk jaar dat mensen langer op school zitten. Dat betekent dus dat een persoon die 17 jaar lang naar school is geweest 1 dioptrie meer bijziend is dan iemand die 12 jaar onderwijs heeft genoten.

De onderzoekers analyseerden data van meer dan 67.000 Britten. “Onze studie wijst er sterk op dat de tijd die je onderwijs hebt gevolgd een causale risicofactor is voor bijziendheid,” vertelt onderzoeker Denize Atan. Mogelijke verklaring is dat hoogopgeleiden doordat ze meer met hun neus in de boeken zitten minder worden blootgesteld aan daglicht, een risicofactor voor bijziendheid.
Foto