Het mysterie rond de wolken van de planeet Uranus is opgehelderd: ze bestaan voor het grootste deel uit waterstofsulfide en ruiken daardoor naar rotte eieren.

Wetenschappers vragen zich al lang af waaruit de wolken van Uranus bestaan. Sommigen dachten waterstofsulfide, anderen geloofden dat het ammoniak was. Nu heeft een internationaal team een gevoelige telescoop op Hawaï gebruikt om de 'vingerafdruk' van de planeet te meten. Daarin is duidelijk waterstofsulfide te zien.

Als er ooit een mens naar Uranus zou gaan, is het de vraag of hij of zij veel van de geur zal merken. ,,Als een zielige mens ooit door de wolken van Uranus heen gaat, krijgt hij of zij te maken met onplezierige en onwelriekende omstandigheden. Maar verstikking en blootstelling aan 200 graden onder nul met waterstof, helium en methaan zullen veel eerder hun tol eisen dan de geur'', aldus onderzoeker Patrick Irwin van de universiteit van Oxford.

Mogelijk heeft ook de planeet Neptunus veel waterstofsulfide. Jupiter en Saturnus bestaan juist uit veel ammoniak. De studie staat in het wetenschapsblad Nature Astronomy.