Noorse scholieren die onlangs hun diploma hebben behaald worden met klem verzocht dit niet langer te ‘vieren’ met naaktloperij op bruggen en rotondes. Ook dienen ze zich te onthouden van het hebben van seks op de openbare weg.

In Noorwegen is het traditie dat scholieren zich aan het einde van hun middelbare-schooltijd storten in de ‘Russ’. Naast uitgebreide feesten en drankgelagen schrijft die traditie voor dat de jongeren het publiek gedurende enkele weken ‘verrassen’ met onzedelijk gedrag.

Voor de nationaal transportcoördinator Terje Moe Gustavsen is de maat echter vol. Hij schreef een beleidsstuk met de titel ‘Nee tegen seks op rotondes’. Volgens hem ontstaan er geregeld gevaarlijke situaties op de weg als bestuurders zich rot schrikken van weer een naakte scholier.

Tijdens de Russ zijn er doorgaans tientallen verkeersincidenten, waardoor geregeld gewonden en soms ook doden vallen.