Windmolens langs de waddenkust worden stilgezet als een zwerm vogels nadert. De maatregel moet de vogelsterfte met 75 procent reduceren.

De provincie legt projectontwikkelaars bij de aanleg van nieuwe windparken in de vergunning de verplichting op de turbines maximaal honderd uur per jaar af te schakelen. Ieder jaar sneuvelen door windparken in de Eemshaven 3000 tot 5000 vogels.

Om er achter te komen wanneer het stilzetten van een windpark effectief is, ontwikkelt de Universiteit van Amsterdam (UvA) een baanbrekend model waarin vogeltrek wordt voorspeld. Dat gebeurt aan de hand van data over weersverwachtingen. Het instrument kan worden vergeleken met een buienradar, maar dan voor vogels.

De bedoeling is dat de komst van een zwerm vogels richting Eemshaven minstens dertig uur van tevoren wordt voorspeld. Dat biedt netwerkbeheerder TenneT de mogelijkheid ruim op tijd stroom te leveren als een of meer windparken ‘plat gaan’.

Dit jaar verzamelen provincie en universiteit zoveel mogelijk gegevens, zodat het systeem in 2020 operationeel kan zijn. De data over weersomstandigheden en vogeltrekroutes zijn ook van belang voor windparken op zee in Nederland en Europa. Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is door de aanwezigheid van het militair oefenterrein boven de Noordzee al enige informatie verzameld over de vogeltrek. ,,Maar we willen meer weten.’’

Gedeputeerde Henk Staghouwer vindt deze investering in het behoud van trekvogels zeer vanzelfsprekend. ,,We leggen broedeilanden aan voor sterns die 90.000 kilometer afleggen voordat ze in de Eemshaven komen. Dan is het zonde als ze hier het loodje leggen. Wat dit vogelproject kost? Dat weten we niet.’’