Het gaat volgens de KB om zeldzaam drukwerk dat verscheen sinds 1880. Bert Sliggers, verzamelaar en voormalig conservator van Teylers Museum in Haarle