De Europese wilde kat is bezig aan een comeback in Nederland. Vanuit de Eifel en de Ardennen trekt het zeldzame wilde dier naar Limburg, waar vorig jaar 14 volwassen exemplaren werden geteld.

Volgens natuurbeschermingsorganisatie ARK Natuurontwikkeling werden in het voorjaar van 2017 zeker twee en mogelijk drie nesten kittens geboren in Zuid-Limburg, waarvan één nest uit minstens vijf kittens bestond.

De wilde kat is na vele eeuwen afwezigheid pas weer enkele jaren terug in Nederland. De eerste waarnemingen stammen uit 2002 en 2006. Onderzoek liet zien dat in 2015 in het Vijlenerbos in Vaals een populatie van minstens acht wilde katten leefde en ook werden er jongen gezien. In 2016 werd zowel in het Onderste Bosch in de gemeente Gulpen-Wittem als bij Noordbeek een wilde kat gesignaleerd.

De verspreiding en voortplanting van de dieren werd vorig jaar met camera's in de natuur onderzocht. In de Eifel en de Ardennen leven grote groepen wilde katten. Omdat het leefgebied vol begint te raken, gaan de dieren op zoek naar een andere omgeving.

Wilde katten hebben een grijze, bruine of soms rossige vacht met een donkere tekening, die op de flanken meestal wat vager is. Ze hebben een dikke staart, met drie tot vijf zwarte ringen, die eindigt in een stompe zwarte punt. Over hun rug loopt een zwarte streep die eindigt voor de staart. Huiskatten hebben soms ook zo'n zwarte streep, maar die loopt vrijwel altijd door over de staart.

Om te jagen, te slapen en rond te trekken heeft de wilde kat behoefte aan bossen, ruige graslanden en aan groene, veilige verbindingen tussen deze gebieden. Natuurorganisaties in Limburg en België werken samen om dit te realiseren.