Op de brochure ‘Vlaanderen in Cijfers’, een jaarlijks overzicht van de zogezegde Vlaamse Regionale Indicatoren, staat geen foto van een Vlaamse, maar