Malawi, in het zuiden van Afrika, is een van de armste landen ter wereld. De mensen in Phirilongwe hebben het al moeilijk genoeg met hongersnood, ziektes en armoede. Daar komen ook nog eens conflicten met olifanten bij, soms zelfs met dodelijke afloop.

De lokale bevolking en de olifantenpopulatie in het gebied betwisten elkaar fel om de beschikbare ruimte. Nadat al minstens 10 mensen door olifanten waren gedood, namen de dorpelingen hun toevlucht tot allerlei middelen waarmee ze de olifanten konden verdrijven: pijlen, vallen, vergif, geweren, tot planken met spijkers toe. In 2009 overwoog de regering ten einde raad de olifanten te doden en zo een eind aan de conflicten te maken.

Het feit dat hier zowel mensenlevens als dierenlevens op het spel stonden, was voor het IFAW aanleiding op zoek te gaan naar een oplossing met oog voor de veiligheid van mensen en dieren.

In samenwerking met de regering van Malawi hebben we een ware mammoetevacuatie van olifanten op touw gezet en uitgevoerd.

In juli 2009 brachten we 83 olifanten over een afstand van 250 kilometer van Phirilongwe naar het beschermde Majete wildreservaat. Daar vonden de olifanten een duurzaam en veilig thuis.

De voorbereidingen voor de overplaatsing hadden drie weken in beslag genomen. Er werden enkele mensen vooruit gestuurd die de dorpelingen informeerden. Ook werden er toegangswegen gebaand voor dit 'zwaar transport'.

Met inzet van helikopters en mensen te voet werden de olifanten met pijlen verdoofd en vervolgens op speciaal aangepaste vrachtauto's naar het Majete wildreservaat getransporteerd.

Na aankomst werden ze eerst in een omheind gebied geobserveerd, waarna ze groepsgewijs de vrijheid in hun nieuwe beschermde omgeving tegemoet mochten gaan.

De 14 groepen olifanten 83 dieren in totaal zouden zich volgens de laatste berichten veilig en diep in de rimboe van Majete hebben gevestigd.

Met de overplaatsing van deze olifanten is aangetoond dat conflicten tussen mensen en dieren niet met geweren, kogels en ander geweld hoeven te worden opgelost.

De overheid van Malawi heeft met deze ethische aanpak van olifantenvraagstukken een goed voorbeeld gegeven een voorbeeld dat navolging verdient van alle regeringen die met soortgelijke conflicten te maken hebben.

Onderstaande kaart toont de route van Phirilongwe, Malawi, het vroegere leefgebied van de olifanten, naar het Majete wildreservaat, waar ze nu verblijven. De totale afstand tussen de twee punten bedraagt 250 km.
Kaart van de route