Rene Lima-Marin uit Colorado zal zijn gevangenisstraf van 98 jaar niet moeten uitzitten. Niets bijzonders, ware het niet dat de man enkele jaren geleden al een keer was vrijgelaten. Per ongeluk.

Lima-Marin begon in april 2000 aan zijn lange gevangenisstraf. De man was schuldig bevonden aan kidnapping, gewapende overvallen en het dragen van een dodelijk wapen. In 2008 werd Lima-Marin plots vrijgelaten. Een vergissing van de bevoegde instanties door een fout in de administratie.

In zijn dossier stond namelijk dat Lima-Marin de straffen voor de verschillende veroordelingen tegelijkertijd mocht uitzitten, in plaats van achtereenvolgens. Die 98 jaar, werd dus, door die fout, ineens 16 jaar. Zijn advocaat raadde hem aan om niet meer in beroep te gaan, maar te wachten tot hij voorwaardelijk kon vrijkomen in 2008.

In april 2008 kwam Rene Lima-Marin inderdaad vrij. Pas in januari 2014 werd ontdekt dat de man eigenlijk niet meer in de gevangenis zat. Diezelfde dag nog werd hij thuis gearresteerd en opnieuw achter de tralies gezet om de rest van zijn 98-jarige straf uit te zitten.

In die zes jaar vrijheid had Lima-Marin zijn leven terug op de rails gekregen. De man had een job gevonden en een huis gekocht. Ondertussen was hij ook getrouwd en had hij een gezin. Volgens zijn advocate is Lima-Marin een “aanwinst voor de samenleving” geworden en een “uitstekende Amerikaanse burger”.

De rechter heeft dus geoordeeld dat Lima-Marin de gevangenis mag verlaten. “Lima-Marin zijn straf zoveel jaren later toch laten uitzitten zou draconisch en onrechtvaardig zijn”, zei de rechter. “De enige oplossing voor de onrechtmatige opsluiting is in dit geval zijn vrijlating.”

De man zou normaal gezien gisteren vrijkomen. Maar hij wordt op dit moment nog vastgehouden door de dienst Immigratie. Zijn familie vreest nu dat hij het land zal worden uitgezet. Lima-Marin kwam als kind van Cuba naar de Verenigde Staten.