Drugs of seks. Spelen met de dood. Tarotkaarten. De verleidingen van de duivel zijn velerlei. Maar aan Frank As heeft hij een kwaaie.

Het komt niet zelden voor dat pastoor Frank As het voorhoofd van een bezetene met wijwater dept en dan de duivel hoort grommen of sissen. ,,Twee drie keer per week ben ik boze geesten aan het uitdrijven", zegt de naar Veldhoven vertrekkende pastoor van Sint-Michielsgestel frank en vrij.

Jazeker, exorcisme is in Brabant katholieke praktijk, al houdt het bisdom het uitdrijven van boze geesten liever in de luwte. ,,Enerzijds omdat het met vertrouwelijkheid is omgeven en anderzijds omdat het toch veel nieuwe vragen en ook onbegrip zal opwekken", laat een woordvoerder weten.

Maar na wat rondbellen blijkt het niet lastig te achterhalen welke priester de aanstelling van exorcist heeft. Het gaat om Frank As (62), die - nu Cor Mennen met emeritaat is - beschouwd mag worden als de rechtsbuiten van het bisdom. ,,Ik ben het niet die een demon op de vlucht doet slaan. Dat is Christus in mij."

Het zijn vooral jongeren die door andere pastoors naar hem worden doorverwezen. De kenmerken van bezetenheid zijn velerlei: ,,Ze hebben zich ingelaten met drugs of seks. Spelen met de dood. Of leggen tarotkaarten."

Uitwassen van occultisme en satanisme bezweert As met zijn crucifix, terwijl hij uit het Latijn vertaalde gebeden prevelt. ,,In het Nederlands kan ik er namelijk meer intonatie in leggen." Soms komt hij bij iemand op locatie, maar bij voorkeur vinden de sessies in zijn eigen kerk plaats. ,,Want daar voelt de boze geest zich niet thuis."

Doet As er niet beter aan om mensen die stemmen horen of geplaagd worden door slapeloosheid naar een psychiater door te verwijzen? ,,Het probleem is dat psychiaters wel van wanen spreken, maar om bezetenheid moeten lachen. Ik zou graag eens met een katholieke psychiater in contact willen komen."

As onderzoekt wel altijd of er echt van 'inwoning' sprake is. ,,Soms zijn er vage klachten. Dan geef ik opdrachten of vraag ik naar een naam. Begint iemand te schreeuwen, dan weet je dat er een boze geest in het spel is."

Het komt voor dat iemand over krachten beschikt die zijn gestalte te boven gaan. Ook dan weet As wel hoe laat het is. Aan vervloekingen maakt Christus via hem ook een eind. As geeft het voodoo-achtige voorbeeld van een afgeknipte haarlok waarmee op afstand wordt geprobeerd een ander kwaad te doen.

Het zijn vermoeiende sessies, die een hele avond of middag kunnen duren. ,,Maar voor de duivel is het veel vermoeiender dan voor mij. Ik zie hem soms wegsmelten onder het wijwater."

De toenmalige bisschop Hurkmans vroeg As anderhalf jaar geleden pater Leo van der Klaauw als exorcist op te volgen. ,,Ik heb daar wel even over na moeten denken. Veel gebeden ook."

Afkomstig uit Latijns-Amerika spreekt paus Franciscus vaak over de duivel. Het Vaticaan wil dat elk bisdom een exorcist aanstelt. Vorig jaar overleed in Rome de autoriteit op dit terrein, de 91-jarige pater Gabriele Amorth.

As is niet bij hem in de leer geweest. Dat geldt wel voor een andere priester uit Brabant: Marc van Rossem. In 1999 maakte die het echter in zijn Helmondse parochie te bont naar de zin van Hurkmans. Zo liet hij kinderen hun zonden op briefjes schrijven, waarna hij die in brand stak. Van Rossem, die na een periode in Empel inmiddels in China verblijft, werd door Hurkmans uit zijn functie gezet.