Als er 1 plek op de aarde is, waar klimaatverandering dramatische gevolgen heeft, is het wel op de Noordpool. Wereldwijd stijgt de temperatuur maar in het Arctisch gebied stijgt het kwik veel harder dan elders.

Drie “hittegolven’ hebben er voor gezorgd dat het zeeijs aan de vooravond van het smeltseizoen dat in april start met een minimum aan oppervlak en volume begint. De vraag is hoeveel ijs er tijdens de zomer van 2017 weg zal smelten. Sommige wetenschappers denken dat het komende zomer al tot een ijsvrije Noordpool komt…

De snelle temperatuurstijging in het Arctisch gebied en het verdwijnen van het zeeijs veroorzaakt ook elders op de wereld veranderingen in weer en klimaat. Mogelijk wordt de straalstroom die op het noordelijk halfrond verantwoordelijk is voor de westelijke stroming verzwakt als de temperatuurgradiënt tussen de Noordpool en de evenaar afneemt. Voor ons betekent dat dat we minder weer en wind uit het westen krijgen en meer weer en wind uit het zuiden, noorden of oosten. In de zomer wordt het met zuidenwinden warmer dan normaal, in de winter kan een aflandige wind juist voor een koude periode zorgen.

Met deze feiten in het achterhoofd wordt al jaren verder gedacht hoe we de smelt van het Noordpoolijs kunnen afremmen. In de jaren 90 werd al gesuggereerd om een kunstmatige wolk met kleine deeltjes (aerosolen) boven het Poolgebied te creëren om zonne-instraling te verminderen en zo voor enige verkoeling te zorgen. Ook werd er toen al gedacht aan het kunstmatig bijmaken van ijs. Ook op dit moment proberen Amerikaanse wetenschappers (Arizona State University) een oplossing te vinden voor dit probleem. Na een gedegen klimaatanalyse komen zij met een plan om rondom de Noordpool 10 miljoen windmolens neer te zetten. Deze windmolens drijven pompen aan die water onder het Noordpoolijs naar boven pompen. Het water wordt op het oppervlak van het ijs gesproeid en zal daar bevriezen. Zeewater bevriest weliswaar niet zoals zuiver water bij 0 graden, maar wel bij een temperatuur van -1.8 graden, afhankelijk van het zoutgehalte van het water. Hoewel de temperaturen afgelopen winter ver boven normaal kwamen, bleef het vriezen. Normaal vriest het tijdens de poolnacht 30 graden, afgelopen winter werd het 15 graden warmer, maar bleef het vriezen. De Amerikanen hebben berekend dat als je de hele poolwinter met 10 miljoen windmolens en pompen water op het ijs spuit er effectief een meter ijs kan bijgroeien. In de zomer zal het ijs natuurlijk weer afsmelten, maar als er een groter volume en oppervlak met wit ijs ontstaat, zal door het albedo-effect de temperatuur in de wateren rondom de Noordpool minder snel stijgen waardoor de smelt van het zeeijs uiteindelijk minder snel zal gaan.
Grafiek