De Franse netbeheerder RSE luidt de noodklok. Door de lage temperaturen in Frankrijk dreigt er een energietekort te ontstaan. Om dat te vermijden roept het bedrijf op om op alle mogelijke manieren energie te besparen.

Het dreigende tekort wordt veroorzaakt doordat het grootste deel van de warmtevoorzieningen in Frankrijk op stroom draaien. De bittere koude veroorzaakt naar verwachting dan ook een grote piek in het stroomverbruik, terwijl de elektriciteitscentrales al bijna op volle toeren draaien.

De tips om energie te besparen zijn eenvoudig, maar of ze ook allemaal even effectief zijn is de vraag. Zo is bespaartip 7 'gooi je oude e-mails weg'. Of dat nu echt zoden aan de dijk zet, kun je je afvragen.

Andere tips zijn wat conventioneler:
Gebruik je wasmachine niet
Zet je thermostaat een graadje of twee lager
Laat geen apparaten op stand-by staan
Dim je lichten
Zet je computer helemaal uit
Dim je beeldscherm
Print geen onnodige documenten

Helemaal vrijblijvend zijn de suggesties trouwens niet. Als de energievraag te groot blijft kunnen er later deze week ‘uitzonderlijke maatregelen’ worden getroffen. In dat geval kan RSE overgaan tot het afsluiten van de stroom voor 21 aangewezen industrieterreinen. Ook kan de spanning op het stroomnet worden verlaagd met 5 procent, waardoor 'de prestaties van huishoudelijk apparaten afnemen'.

Als laatste redmiddel heeft RSE de plaatselijke blackout in de gereedschapskist. In dat geval wordt de stroom in een heel gebied afgesloten om ervoor te zorgen dat die op andere plekken op peil blijft.