Het deel van de hersens dat visuele informatie verwerkt, heeft bij blinde mensen geen functie. Tenminste, dat werd tot nu toe gedacht. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat dit deel van het brein kan worden gebruikt voor andere taken, zoals bijvoorbeeld rekenen.

Onderzoekers van de Johns Hopkins universiteit in de Verenigde Staten keken naar de verschillen in hersenactiviteit bij mensen die blind zijn en mensen die kunnen zien. De helft van de proefpersonen was al vanaf de geboorte blind en de andere helft kreeg een blinddoek om.

Ze werden allemaal in een hersenscanner gelegd terwijl ze simpele rekensommen (bijvoorbeeld 27-12 = ?) moesten maken. Daarbij bleken beide groepen hetzelfde deel van de hersenen te gebruiken om de sommen op te lossen.

Maar blinde mensen gebruiken ook een ander gebied in de hersenen: de zogenoemde visuele cortex, die bij de meeste mensen wordt gebruikt om informatie van de ogen te verwerken. Bij blinde mensen is die informatie er niet, dus is het hersendeel beschikbaar voor andere taken.

Volgens de wetenschappers toont dit aan dat de hersenen heel flexibel zijn in de eerste levensfase. Het ongebruikte deel van het brein kan worden ingezet voor andere taken.

Overigens is het niet waarschijnlijk dat blinde mensen vanwege de extra hersencapaciteit ook beter zijn in rekenen. De blinde proefpersonen waren niet sneller in het oplossen van de sommetjes.