Een stoeprand met ingebouwd stoplicht moet een eind maken aan ongelukken met smartphonegebruikers die niet opletten bij het oversteken. Het riskante gredrag van voetgangers in het smartphonetijdperk inspireerde de Australische ontwerpers van Büro Nort die een mogelijke oplossing bedachten.

Het idee heet Smart Tactile Paving en bestaat uit een strook stoeptegels met rood en groen gekleurde leds die de functie van het ouderwetse staande stoplicht overnemen. Zo kan de argeloze voetganger die een gevaarlijk kruispunt nadert, terwijl hij met gebogen hoofd naar zijn telefoonscherm loert, toch zien dat het licht op rood staat.

In Australië raken jaarlijks 3.500 voetgangers ernstig gewond bij verkeersongevallen, meldt het designbureau. Bovendien zou één op de drie Australiërs toegeven niet goed op te letten bij het smartphonegebruik op de stoep.

,,Wij willen steden veiliger maken voor iedereen", legt het bedrijf uit. Tot nu toe is het plan nog niet uitgevoerd, op een promotievideo na.
Foto