Roken is zeer ongezond en kankerverwekkend. Volwassenen weten het maar roken toch. Hoe reageren ze als een rokend kind hen op straat om een vuurtje vr