Ben Carson is een van de kandidaten van de Republikeinse partij voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De denkbeelden van de voormalige neurochirurg zijn op sommige vlakken op zijn minst controversieel te noemen. En aan zijn historische kennis valt ook te twijfelen.

Dat werd weer eens overduidelijk in een interview dat Carson had met CNN-journalist Wolf Blitzer. Zo is Carson een fervent voorstander van wapenbezit voor (Amerikaanse) burgers.

Blitzer had Carsons boek 'A More Perfect Union' er maar eens op nageslagen, en daarbij stuitte hij op een opvallende passage: 'Duitse burgers werden eind jaren 30 door hun regering ontwapend, en halverwege de jaren 40 had het Hitler-regime zonder mededogen zes miljoen Joden afgeslacht en talloze anderen die zij inferieur achtten...Via een combinatie van het afnemen van wapens en een bedrieglijke propaganda waren de nazi's in staat hun kwade bedoelingen door te voeren zonder veel tegenstand'.

Het citaat leverde een aardig debatje tussen de twee op:

- Blitzer: "Om het nog eens duidelijk te stellen: Als er toentertijd geen wapenwetgeving in Europa was geweest, zouden zes miljoen Joden niet zijn gedood?"

- Carson: "Ik denk dat het aannemelijk is dat Hitler zijn doelen een stuk moeilijker had kunnen bereiken als de bevolking bewapend zou zijn geweest."

- Blitzer: "U weet toch dat de nazi's een machtige militaire machine tot hun beschikking hadden?"

- Carson: "Dat begrijp ik. Ik zeg u dat er een reden is dat zo'n dictatoriaal bewind het eerst naar de wapens kan grijpen."

Jonathan Greenblatt, voorzitter van de Amerikaanse organisatie die strijdt tegen antisemitisme, zegt in een reactie dat 'Ben Carson het recht heeft op zijn eigen visie op wapenwetgeving'.

"Maar het idee dat Hitlers politiek om wapens voor burgers te verbieden invloed heeft gehad op het verloop van de Holocaust, is historisch onjuist. Het kleine aantal particuliere wapens bij Duitse joden in 1938 had op geen enkele manier de totalitaire macht van de Duitse nazistaat kunnen weerstaan."