Ruzie maken of onder invloed zijn van drank of drugs kan echt niet op een uitvaart. Met name ruzies blijken in de praktijk regelmatig voor te komen. In Nederland vinden we flirten en intimiteit tijdens een begrafenis of crematie juist minder erg.

Dit blijkt uit onderzoek van Nuvema Uitvaartverzekering naar ongepast gedrag bij het afscheid van een overledene.

“Een uitvaart is een kwetsbare aangelegenheid,” aldus Emile de Jong, directeur van Nuvema. “Gedrag van de aanwezigen heeft een grote invloed op de sfeer. Vooral gedrag dat de aandacht trekt, zoals ruzie maken of onder invloed zijn, vinden veel mensen ongepast. Dit kan natuurlijk een erg negatieve lading geven aan de complete uitvaart”.

Het onderzoek maakt duidelijk dat 71% van de ondervraagden ruzie maken op een uitvaart echt niet vindt kunnen. Zij spreken uit ervaring, want tien procent heeft in die situatie wel eens een ruzie meegemaakt. Ook onder invloed zijn van drank of drugs (66%) en liegen of beledigen in de afscheidsspeech (60%) vinden veel mensen erg ongepast. Naast deze duidelijke voorbeelden van ongepast gedrag, storen ook veel mensen zich juist aan minder opvallende zaken.

Gedrag zoals flirten en intimiteit op de uitvaart blijkt minder storend voor bezoekers van een uitvaart. De Jong: “Hoewel veel mensen ook dit gedrag zullen afkeuren, is het misschien wat minder van invloed op het verloop van een uitvaart. Slechts drie procent van de respondenten heeft gasten ooit op flirten of intimiteit betrapt. Dat het gebeurt is dus een feit, dat horen we ook van onze uitvaartverzorgers. Waarschijnlijk is het minder opvallend dan ruzie maken op de uitvaart.”

De ruim 1000 geënquêteerden vinden met name respect belangrijk tijdens een uitvaart. Eigen ervaringen zoals luidruchtig praten en mobiele telefoons die afgaan worden hierbij genoemd. Ook worden misplaatste grappen niet erg gewaardeerd (37%) en kunnen ongewenste gasten (16%) maar beter wegblijven. Uit eerder onderzoek van Nuvema bleek dat ex-partners en familie het vaakst ongewenst zijn op de uitvaart. Van de voorgelegde situaties wordt het dragen van ongepaste kleding het vaakst gesignaleerd op uitvaarten. Bijna vijftien procent geeft aan dit te hebben meegemaakt.

Naar aanleiding van het onderzoek dat Multiscope uitvoerde, heeft Nuvema Uitvaartverzekering een uitvaartgedragscode opgesteld. “Wij verzekeren de uitvaart van onze klanten en geven ze de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf te bepalen,” aldus De Jong. “Maar we hebben geen invloed op hoe die uitvaart uiteindelijk verloopt. Met de uitvaart gedragscode proberen we toch een steentje bij te dragen. Als mensen van tevoren weten hoe ze de nabestaanden zo goed mogelijk bij kunnen staan tijdens een begrafenis of crematie, maken we de kans op ongewenste situaties kleiner.”