Een lijk op een brancard is midden op een drukke weg in Pennsylvania uit het busje van een lijkschouwer gerold. De deur van de auto begaf het. Het ong