Een 'natuurlijk' energiedrankje is verboden in Australiė nadat het spul een ongebruikelijk hoge dosis van een erectieprobleem verhelpend stofj