In Akkrum lag dinsdag het geld voor het oprapen. Een container van de waardetransporteur Brinks was opengescheurd en het geld viel letterlijk op straat. De munten kegelden op de straat voor de Rabobank in het Friese dorp.
Personeelsleden van de bank hebben het muntgeld met stoffer en blik opgeveegd.
Het geld, dat op straat lag, was niet afkomstig van de bank.
De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.