Precies zes maanden heeft het huwelijksgeluk van Mussali Mohammed al-Mudjamaie met zijn zeventig jaar jongere bruid geduurd. De bejaarde boer stierf in zijn huis in de Iraakse plaats Saladin. De doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.
Het huwelijk van Mussali met zín Muna Muchlif al-Jubari haalde zes maanden geleden de wereldpers. Het was een groots feest, temeer daar de boer uit Irak besloten had zijn bruiloft te laten samenvallen met die van twee van zijn kleinzonen, respectievelijk 16 en 17 jaar oud.
Het eerste huwelijk van de Iraakse landbouwer duurde 58 jaar en leverde een oogst op van zestien kinderen: twaalf zonen en vier dochters. Zijn tweede huwelijk leverde geen nageslacht op. Foto