De Amerikaanse controle- en toelatingsorganisatie FDA staat op het punt de verkoop van vlees en melk van gekloond vee zonder etikettering toe te staan. Dat blijkt uit een artikel van twee FDA-wetenschappers in het blad Theriogenology.
De FDA brengt deze week nog een officieel advies uit. Het artikel van de twee FDA'ers wordt in Amerika gezien als voorbode van de strekking van dat advies.
De wetenschappers zeggen dat er geen reden is te etiketteren, omdat vlees en zuivel niet noemenswaardig afwijken van hun reguliere evenknie. "Het toelatingsssyteem is geŽent op het vermijden van gevaren, niet op hoe producten tot stand komen. Er is geen wetenschappelijke reden om extra maatregelen te treffen", schrijven Larisa Rudenko en John Matheson.
Veel vleesvee- en melkveehouders in de VS hebben al gekloonde runderen. De FDA stelde vijf jaar geleden een vrijwillig moratorium op de verkoop van producten daarvan in. Dat wil niet zeggen dat geen producten van gekloond vee in de supermarkten liggen. Boeren zeggen nakomelingen van hun gekloonde runderen in de voedselketen te hebben gebracht. De kloondieren zelf zijn daar veel te duur voor.