Een 50-jarige Duitser kon het niet verkroppen dat zijn trein afgelast werd. De man uitte zijn woede door zich uit protest dwars over de sporen van het