Voor moslims in ontwikkelde westerse landen valt het niet mee om de voor het Offerfeest vereiste dieren te kopen en volgens voorschriften te slachten. Daarom bieden islamitische organisaties in Pakistan de mogelijkheid om via internet een dier te kopen en de rituele slacht virtueel bij te wonen.
Met het Offerfeest, tachtig dagen na het einde van vastenmaand ramadan, eren moslims de bijbelse Abraham, die bereid was zijn zoon Isaac te offeren - al menen moslims dat het om zijn eerste zoon IsmaŽl ging. In plaats van kinderen slachten moslims dan dieren, meestal schapen, en schenken tweederde van het vlees aan de armen.
Maar in westerse landen is koop en slacht van dieren aan allerlei regels gebonden, zodat het daar vaak moelijk is aan de religieuze plicht te voldoen. Met het rituele internetslachten hopen Pakistaanse moslimorganisaties daar wat aan te doen, zo meldt persbureau Reuters.
'Wij bieden een dienst tegen een redelijke prijs,' zegt Farukh Sheikh van de Sahara Trust, 'en mensen vertrouwen erop dat wij het vlees aan de armen en behoeftigen schenken, zoals het hoort.'
Bij een van de welzijnsorganisaties is het zelfs mogelijk de rituele slacht overal ter wereld via een webcam gade te slaan. De kosten: 65 euro voor een geit, 340 euro voor een koe.