Bij het afleggen van de eed door VVD-gedeputeerde Carla SchŲnknecht uit Zeeland is zo veel fout gegaan, dat het over moet. De commissaris van de koningin Karla Peijs las de verkeerde tekst voor, SchŲnknecht stak haar linkerhand in plaats van haar rechterhand omhoog en ze zei "zo waarlijk helpe mij God allemachtig" terwijl dat "God almachtig" moet zijn. SchŲnknecht werd afgelopen vrijdag tijdens de vergadering van Provinciale Staten beŽdigd door Peijs. Die las daarbij echter de tekst voor die normaal wordt gebruikt bij de beŽdiging van Statenleden. Die lijkt sprekend op de beŽdigingstekst voor gedeputeerden, op een paar woorden na. Verder stak SchŲnknecht haar linkerhand in de lucht, omdat tijdens de ceremonie haar kleinkind op de rechterarm zat.
De provincie Zeeland beŽdigt SchŲnknecht opnieuw op 15 maart. Dat gebeurt op advies van een hoogleraar staatsrecht. Volgens de provincie is de beŽdiging wel rechtsgeldig, maar wordt die toch overgedaan om iedere twijfel weg te nemen. De gedeputeerde is dan ook gewoon aan het werk.