Een eigen hoekje op het internet, enkel voor rooms-katholieke websites. Mag het Vaticaan daar de domein-extensie .catholic voor gebruiken? Buiten de kerk klinkt nu protest. De Rooms-Katholieke kerk is niet de hele kerk. De binding aan de bisschop van Rome is niet hét kenmerk van de katholiciteit van de kerk. Dat is historisch niet vol te houden. PKN-scriba Arjan Plaisier
Het nieuwe toplevel-domein, zoals het laatste gedeelte van de domeinnamen genoemd wordt, hoort bij een uitbreidingsslag die aan het einde van dit jaar gaat plaatsvinden.
Wie straks een nieuwe website registreert is niet langer aangewezen op traditionele toplevel-domeinen als .com, .net en .nl, maar kan ook kiezen voor bijvoorbeeld .gay en .wiki. Veel nieuwe extensies zijn openbaar, sommige zullen worden beheerd door organisaties. Het Vaticaan probeerde in juni de hand te leggen op .catholic en besloot dat, áls het verzoek wordt gehonoreerd, alleen rooms-katholieke organisaties als klant welkom zijn. Andere 'multinationals' hebben vergelijkbare stappen genomen. Google heeft bijvoorbeeld een verzoek ingediend voor .google en .youtube.
Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, sprak woensdag in zijn wekelijkse webcolumn zijn afkeur uit over het 'opeisen' van de term. Dergelijke exclusiviteitsclaims maken volgens hem deel uit van 'machtsdenken'. Het zou rooms-katholieken het idee geven dat zij tot de échte kerk behoren, 'want wij zijn verbonden met de paus van Rome.' 'Katholiek' is ook een christelijk synoniem is voor 'algemeen', redeneert Plaisier. In veel protestantse kerken wordt iedere zondag de trouw beleden aan de 'katholieke kerk': de gemeenschap van alle christenen. In het Reformatorisch Dagblad uitte een van de initiatiefnemers van het Oecumenisch Forum voor Katholiciteit vergelijkbare kritiek. Het forum zet zich in voor meer samenwerking tussen kerken en spreekt van een 'digitale machtsgreep'. Saoedi-Arabië nam het in augustus al op voor niet-roomse kerken. De regering van het orthodox-islamitische land tekende bezwaar aan, want de oosters-orthodoxe kerk zou evenzeer recht op de term hebben. Ook .islam en .halal horen wat de Saoedi's betreft openbaar te zijn. Het Vaticaan liet het katholieke top level domein ook vastleggen voor adressen in het Cyrillisch, Arabisch en Chinees. Totale kosten: ruim een half miljoen euro. 'Een goede investering', vertelde het communicatiebureau van de kerk onlangs. De aanschaf moet leiden tot een 'meer samenhangend en georganiseerd geheel'.