In januari staat de doodstraf voor Ronald Post op de agenda, maar hij beweert te zwaar te zijn voor een executie. De man die dertig jaar geleden een hotelklerk in Ohio doodde weegt 240 kilo en zegt dat zijn enorme omvang zal leiden tot een langzame en pijnlijke executie. Hij vreest namelijk dat de beulen maar moeilijk een ader kunnen vinden voor de dodelijke injectie. In 2008 was er al zo'n zelfde geval. Richard Cooey claimde dat hij te dik was voor de executie. Zijn advocaten zeiden dat het gevangeniseten te vet was en dat er te weinig mogelijkheden waren om aan lichaamsbeweging te doen. Het Amerikaanse hof concludeerde echter dat de omvang van deze gedetineerde (125 kilo) een executie niet in de weg stond.