Het Genootschap Onze Taal, dat altijd de troonrede nakijkt op taalkundige onvolkomenheden, heeft uit de school geklapt over de tekst die de vorstin dinsdag in de Ridderzaal zal uitspreken. De troonrede van dit jaar bestaat niet alleen uit vrijblijvende opmerkingen, tekende Omroep Brabant op uit de mond van Peter Smulders van het Genootschap. Volgens hem zou je kunnen verwachten dat de troonrede dit jaar uit 'nietszeggende clichés' bestaat omdat er nog geen nieuwe regering is, aldus de omroep, maar dat valt mee. De toon is wel 'somber'. De Rijksvoorlichtingsdienst is er niet blij mee. Het Genootschap heeft de 'vertrouwelijkheid geschonden'. Ook gaan de mededelingen van Smulders niet alleen over de taal, maar suggereren ze ook iets over de toonzetting. Smulders vertelde Omroep Brabant ook dat de koningin nog weleens iets aan de troonrede aan verandert. "Volgens hem gaat het dan ook wel om inhoudelijke dingen'', vernam het medium zelfs. Smulders heeft geen direct contact meer met de premier over de troonrede. Met Ruud Lubbers en Wim Kok had hij dat wel. Kok "was nogal nors en had zo'n houding van: 'het zal wel weer niet goed zijn." Peter Smulders was zaterdagmiddag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.