Het Genootschap Onze Taal, dat altijd de troonrede nakijkt op taalkundige onvolkomenheden, heeft uit de school geklapt over de tekst die de vorstin di