Moustafa Ismail staat in het nieuwe Guiness Book of Records omdat hij opvallend gespierd is. Zijn bovenarmen hebben een omtrek van 80 centimeter, onge