Een bouwvakker uit New Jersey moet de winst van een loterij, 77 miljoen dollar, alsnog delen met zijn voormalige collega’s. Het groepje speelde al jaren mee in de loterij en Mr. Lopez was degene die het geld beheerde en verantwoordelijk voor het aankopen van de loten.
Uiteindelijk viel in 2009 de jackpot en dacht iedereen rijk te zijn. Niets bleek echter minder waar, volgens Lopez had hij het winnende lot van zijn eigen geld gekocht. Als overtuigend en sluitend bewijs had hij het loterijbriefje waarop zijn persoonlijke nummers stonden. Zijn advocaat kwam met 1090 briefjes op de proppen waarop deze combinatie te zien was.
Het bewijs bleek echter niet sluitend genoeg te zijn want de jury bepaalde in het voordeel van zijn vijf collega’s die beweerden dat hij het gezamenlijke geld gebruikt had om het lot te kopen. De collega’s kunnen overigens 4 miljoen dollar per stuk tegemoet zien.