Op de gemeentelijke website van Sittard-Geleen is een fout adres weergegeven van een Sittards stembureau. Achter het stembureau Fontys Hogescholen werd het adres Stadswegske 8 weergegeven. Dat is echter het adres van de Stadssporthal waar helemaal geen stembureau is gevestigd.
Volgens een gemeentewoordvoerster is er van oudsher wel een stembureau in de Stadssporthal, maar was die dit keer verplaatst naar de Fontys Hogeschool. Alleen is verzuimd het adres van het stembureau aan te passen. Fontys ligt aan de Mgr. Claessensstraat, niet het Stadswegske. De gemeente heeft dit op de verkiezingsdag nu alsnog aangegeven op de gemeentelijke website.
De woordvoerster verwachtte dat kiezers die op het verkeerde been zijn gezet en voor een gesloten Stadssporthal stonden, toch hun stem zouden uitbrengen. Kiezers zijn namelijk niet gebonden aan een stembureau, maar kunnen bij alle stembureaus in de gemeente terecht.
Vorige week bleek al dat er door TNT Post fouten waren gemaakt met de verspreiding van de kandidatenlijsten van de Provinciale Staten verkiezingen. Op de achterzijde van die lijsten stonden stembureaus van de gemeente vermeld. Alleen werden de lijsten van Sittard-Geleen in Beek en Stein bezorgd en kwamen Beekse lijsten in brievenbussen in van inwoners van Sittard-Geleen terecht.
Volgens de gemeente Sittard-Geleen heeft TNT Post die fout niet meer kunnen herstellen, omdat niet te achterhalen viel op welke adressen verkeerde informatie was bezorgd. Reden voor de gemeente om de adressen van de stembureaus op de eigen website weer te geven. Maar ook dat is dus niet helemaal goed gegaan.
Rond 16.00 uur deze verkiezingswoensdag had in Sittard-Geleen 31,18 procent van de kiezers gestemd.