Facebook wordt steeds vaker geraadpleegd om te bepalen wie wel en wie niet deel kan uitmaken van een jury tijdens een rechtszaak. Zowel het openbaar ministerie als advocaten raadplegen de sociale-netwerksite om te zien of de mensen die zijn opgeroepen voor jury duty geschikt zijn. Bekeken wordt of hun Facebook-pagina’s aanwijzingen geven over hun denkwijze, over hun politieke denkbeelden, religie en of ze op enigerlei wijze iets te maken hebben met de rechtszaak waarvoor ze zijn opgeroepen. Voor advocaten is het onder meer interessant om te weten wat de favoriete tv-programma’s en hobby’s van het potentiële jurylid zijn. Ook andere sociale sites zoals MySpace en Twitter worden gescand op voorkeuren en reacties. Tegenstanders vrezen dat het online speuren naar de geschiktheid van jury-kandidaten slechte keuzes oplevert. Zij menen dat de context ontbreekt bij berichten en status updates op Facebook en pleiten voor behoud van het huidige systeem. Momenteel moeten Amerikanen die zijn opgeroepen voor jury duty zich melden bij de rechtszaal, waar door middel van persoonlijke vragen wordt bepaald of zij een objectieve uitspraak kunnen doen over de zaak die speelt.