Muziek en films mogen nog steeds voor eigen gebruik gedownload worden.
Het gerechtshof in Den Haag heeft 15 november jl. in twee zaken het Nederlandse downloadbeleid bevestigd. Downloaden van auteursrechtelijk materiaal zonder toestemming van de rechthebbende is toegestaan mits het om een kopie voor thuisgebruik gaat. Het hof bevestigt dat de Nederlandse auteurswet dat toestaat. Door eerdere rechterlijke uitspraken was twijfel ontstaan over de rechtmatigheid van downloaden uit illegale bron.
Uploaden van auteursrechtelijk beschermd werk mag niet volgens de Nederlandse wet. Daarom oordeelde het hof in een hoger beroep-zaak van Usenetbedrijf FTD tegen filmbedrijf Eyeworks dat FTD onrechtmatig handelt, omdat het gebruikers stimuleert film- en muziekbestanden te uploaden. Het aanbieden van downloadlinks vindt de rechter niet onrechtmatig.
Eerder oordeelde de rechtbank in een kort geding dat FTD wel inbreuk maakte op het auteursrecht door het noemen van de naam van de film Komt een vrouw bij de dokter, waarvan Eyeworks auteursrechthebbende is, in combinatie met een downloadlink.
In een andere zaak oordeelde het hof in Den Haag dat bij het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoeding rekening gehouden moet worden met het feit dat in Nederland downloaden uit illegale bron toegestaan is. In deze zaak stonden de makers van lege schijven tegenover Stichting De Thuiskopie en Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT).
Het Haagse hof is van mening dat "op dit moment de wettige belangen van de rechthebbenden beter gediend [zijn] bij een systeem waarin het downloaden uit illegale bron is toegestaan, aangezien dat met zich brengt dat daarvoor in ieder geval thuiskopievergoeding aan de rechthebbenden is verschuldigd. Derhalve worden de belangen van de rechthebbenden niet onredelijk geschaad door het toestaan van downloaden uit illegale bron (...)"