DEN HAAG – Volgens hoogopgeleiden ontbreekt het de premier aan sexappeal en charisma. Ook op andere vlakken, zoals durf, besluitvaardigheid, integriteit en leiderschap scoort Jan Peter Balkenende erg laag. Balkenende scoort gemiddeld, van de acht onderzochte lijsttrekkers, het laagst met een 5,9. SP-voorman Jan Marijnissen scoort het hoogst met een 7,2. Op de charismameter presteert de premier erg slecht, alleen Wilders scoorde lager. Bovendien straalt Balkenende weinig gezag uit (4,8), roept weinig bewondering op (4,7) en ook op de moet de premier zijn humor verbeteren (4,6). Op sexappeal scoort de premier slechts een 2,3.