CDA-minister Carla Peijs heeft besloten dat het bellen tijdens het fietsen toegestaan blijft. Dat besluit komt na een onderzoek naar de gevaren van mobiel bellen tijdens het besturen van een fiets. Het kan wel voor gevaarlijke situaties zorgen, want er wordt nu eenmaal minder goed opgelet tijdens een telefoongesprek, maar het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van het bellen valt reuze mee. Verder kost het volgens de minister teveel geld om door de politie erop te laten toezien dat er door fietsers handsfree gebeld wordt. Voor automobilisten blijft de wetgeving onverkort gehandhaafd. Worden zij betrapt met een mobieltje in de hand tijdens het rijden, dan volgt een zware bekeuring, want er vallen jaarlijks nog teveel doden als gevolg daarvan. In een onlangs verschenen rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is te lezen, dat in 2004 ongeveer zeshonderd slachtoffers minder te betreuren zouden zijn als er niet mobiel gebeld was tijdens het rijden.