De gemeente Weert, politie en justitie kondigen extra maatregelen aan voor het vieren van de Laatste School Dag (LSD). Hiermee wil men ervoor zorgen dat de LSD en het evenement dat daarna op de Oelemarkt plaatsvindt, voor iedereen een feest is. Zo zal dit jaar het al bestaande alcohol- en blowverbod in de gemeente worden uitgebreid tot het gehele gebied binnen de Ringbaan. Verder zullen zeer dronken jongeren worden overgebracht naar de alcoholpoli van het ziekenhuis. De politie zal handhavend optreden bij overlast. Ook zal er extra worden gecontroleerd in het kader van de leerplichtwet. Voorgaande jaren kwamen de eindexamenleerlingen van de drie scholen voor voortgezet onderwijs op de LSD samen in het Molenakkerpark. Dit veroorzaakte veel onveilige situaties en overlast voor de omgeving. Alle partijen waren het erover eens dat de LSD niet meer op deze manier mocht plaatsvinden. De LSD vindt dit jaar plaats op woensdag 12 mei. De drie scholen voor voortgezet onderwijs - Bisschoppelijk College, Het Kwadrant en Philips van Horne Scholengemeenschap - organiseren tot 15.00 uur diverse activiteiten op de eigen school. Aansluitend organiseert de Stichting Oelemarkt Promotion een evenement op de Oelemarkt tussen 15.00 en 22.00 uur.