Wanneer de kinderen bij hun grootouders verblijven terwijl mama en papa aan het werk zijn lopen zij meer kans op obesitas. Deze kans stijgt maar liefst met één derde. Dit blijkt uit een Brits onderzoek. De studie onder 12.000 driejarigen toont aan dat kinderen die overdag vaak bij hun grootouders zijn veel meer kans maken om obesitas te krijgen. Daarentegen hebben degene die naar de crèche gaan niet meer kans om obees te worden, dan die peuters waarvan de moeder of vader overdag voor hen zorgt. De kans is groter naar maten de ouders hoogopgeleid zijn en een goede carrière hebben. Grootouders serveren vooral vetter voedsel en doen minder actieve dingen met hun kleinkinderen. Daarom zouden grootouders beter geïnformeerd moeten worden over gezonde eetgewoonten en sport.