BLANES - Hoteliers in de Spaanse badplaats Blanes worden met de dag brutaler tegen hun gasten. Er worden bijvoorbeeld absurde boetes opgelegd. Zo werden Nederlandse gasten die alleen maar praatten op het gras onaangenaam verrast met een boete van 400,-. Iemand die champagne morstte op het balkon werd zonder pardon het hotel uitgezet en kreeg bovendien een boete van 150,- opgelegd. Laken niet meer schoon na 2 weken gebruik: 180,- borg niet terug. Het zijn vooral jongeren die hiermee werden geconfronteerd. Ze kozen Blanes omdat ze van een rustige strandvakantie wilden genieten. Ze zijn uiteraard verontwaardigd over dit krankzinnige beleid. Te mijden is vooral het appartementencomplex El Sorral aan de Costa Brava. De nachtportier aldaar voert een terreurbeleid en is berucht om zijn idioot zware straffen voor kleine dingetjes. De meeste getroffenen hebben bij hun reisburo een andere vakantielokatie geist en anderen stonden op het punt vervroegd naar Nederland terug te gaan. De overgrote meerderheid is bij andere appartementencomplexen ondergebracht en de directie van El Sorral is door Peter Langhout Reizen gemaand het beleid naar meer humane normen aan te passen.